Ακυρώσεις

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος.

  • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, όλα τα χρήματα θα επιστραφούν.
  • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.