Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνια & το μέγιστο 70 χρόνια. Αν δεν έχει συμπληρωθεί το 23ο έτος της ηλικίας, τότε o μισθωτής επιβαρύνεται μ’ ένα επιπλέον πρόστιμο των 20€ στην καθημερινή μίσθωση του αυτοκινήτου. Επίσης περιορίζεται στην ενοικίαση μικρών κατηγοριών αυτοκινήτων και ποτέ μεγαλύτερων.

 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένος να φέρει διεθνές δίπλωμα για να μπορεί νόμιμα να οδηγήσει στην Ελλάδα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει είτε μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την DALION RENT Α CAR για την κάλυψη του ποσού που αφορά την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις), είτε μετρητά (εξόφληση) πριν την παράδοση του αυτοκινήτου.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ: Η ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης είναι 24 με επιτρεπτό όριο καθυστέρησης τη 1 ώρα. Πρόσθετες καθυστερήσεις χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την DALION RENT Α CAR οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, αστική ευθύνη πυρός, ολική καταστροφή του οχήματος και νομική προστασία . Όλες οι καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της DALION RENT Α CAR με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW – SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα, σε περίπτωση παραβίασης του K.O.K, επιβαρύνει αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): H DALION RENT Α CAR παρέχει κάλυψη για μερική και ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Σε κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου. μόνο ο δηλωμένος οδηγός καλύπτεται από τις παραπάνω ασφάλειες. Σε περίπτωση που και άλλοι οδηγοί πρόκειται να οδηγήσουν το μισθωμένο όχημα, θα πρέπει να δηλωθούν στο μισθωτήριο συμβόλαιο κατά την έναρξη της ενοικίασης. Απαιτούμενα έγγραφα είναι δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια οδήγησης σε ισχύ. Η υπηρεσία πρόσθετου οδηγού χρεώνεται ανά ημέρα. Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.

 

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Ο ενοικιαστής υποχρεούται σε επιπλέον χρέωση της τάξης των 100-150€ για κάθε παράδοση ή παραλαβή του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου σε αεροδρόμιο της επιλογής του.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Απαγορεύεται η οδήγηση εκτός των ελληνικών συνόρων. η οδήγηση σε χωματόδρομους, η μεταφορά βαρέων αντικειμένων και γενικότερα η κακή χρήση. Ισχύουν χρεώσεις έως και 98€ για ειδικό καθαρισμό σε οχήματα που θα επιστραφούν με υπερβολικά βρώμικο εσωτερικό (π.χ. λεκέδες από φαγητό, καφέ κλπ.) υποδηλώνοντας κακή χρήση. Όπως, επίσης Απαγορεύεται ρητώς το ΚΑΠΝΙΣΜΑ εντός του αυτοκινήτου τα ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα αυτοκίνητο με το ρεζερβουάρ πλήρες, όπως όταν το παρέλαβε . Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό των καταναλωθέντων καυσίμων πλέον 7€. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου που έχει μισθώσει και να γεμίζει κάθε φορά το ρεζερβουάρ με τον τύπο του καυσίμου που απαιτείται.

 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €7 ημερησίως.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπου αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔOΣΗ: Κάθε παραλαβή/παράδοση εκτός των γραφείων της DALION RENT Α CAR χρεώνεται 7€ εντός πόλεως. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον O.60€/km.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της DALION RENT Α CAR. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

 

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Interamerican (24ώρη εξυπηρέτηση) Τηλέφωνο εξυπήρετησης :21Ο 94 77 336.

 

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Απαγορεύεται η εκμίσθωση εκτός συνόρων.

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: Οι τιμές για 3 μέρες ή μεγαλύτερης διάρκειας ενοικίασης συμπεριλαμβάνουν ελεύθερα χιλιόμετρα. Για ενοικιάσεις διάρκειας 1 ή 2 ημερών οι τιμές συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 100 χλμ/ημέρα. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα θα χρεωθεί κατά την επιστροφή του οχήματος με χρέωση 0,50€+ΦΠΑ/km για τα επιβατικά ή 0,15€+ΦΠΑ/km για τα επαγγελματικά.

 

ΑΤΥΧΗΜΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος o μισθωτής οφείλει ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος.

  • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, όλα τα χρήματα θα επιστραφούν.
  • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.